Ev.č. Typ vozu Rok výroby Výrobce zapůjčen provoz na linkách Poznámky
Agora – Renault 1995 Karosa zima 1995 – 96 18 a 7 Prototyp dnes v DP Praha
43 21Tr 1997 Škoda 1997 2, 3 a 14 vůz po požáru vrácen výrobci – sešrotován
300 21AB 1998 Škoda 1998 18 osud není znám
Agora – Renault 18m 1998 Karosa 1998 9 RZ: H08 – 67
Mercedes Benz Cito 2000 Mercedes 2000 12 a 18 zkoušen hlavně na lince 18 přes nám Přemysla Otakara II – Nádraží
7601 Solaris Urbino 15 I 2000 Solaris léto 2000 1, 3 a 9 vůz zapůjčil Dopravní podnik Ostrava
7603 Solaris Urbino 15 II 2002 Solaris 2002 9 vůz zapůjčil Dopravní podnik Ostrava
3701 Solaris Trolino 12 II 2003 Solaris Duben 2003 2, 3, 15 a 17 vůz zapůjčil Dopravní podnik Ostrava
Karosa Renault Citybus 18m 2003 Solaris Jaro 2003 9 dnes v DSZO ev.č.822
202 Škoda 25Tr 2004 Škoda 2002 2, 3, 9 a 17 dnes v DSZO ev.č.401
Sor BN12 CNG 2004 Sor Březen 2005 4, 7, 10 , 11 a 12 vůz zapůjčil FTL Prostějov
Karosa Irisbus Citelis 12m 2005 Karosa Září - Říjen 2005 4, 7, 8 , 10, 11, 13 a 19 dnes v DP Praha ev.č.3501
300 Crossway Le 12m 2008 Iveco Červenec 2008 6 a 10 vůz v majetku Iveco